top of page

תמר שרוני| אי בודד ושירים נוספים

במהלך עבודתה כמחנכת כתבה את תוכן המסבות הכיתתיות. ערכה וביימה הנחיות וקריינות מטעם עירית נתניה. בנוסף, כתבה למסיבות המורים, תכניות מיוחדות בשירה . כתבה ערכה והנחתה מסיבות "חיים שכאלה" למנהל מחלקת החינוך בנתניה ולמנהלים נוספים, חברים וידידים. חברה בקבוצת משוררי נתניה בהנחית שושנה וויג ובמסגרת זו משתתפת בקריאת שירים והשתתפה באנתולוגיה לעיר נתניה וכן באנתולוגיה "בשבילי הבחירה". הוציאה לאור את הספרים הבאים: 'להיות אישה' ו'ארץ שלי אהובה' בהוצאת רשפים; 'פעמי גאולה' בהוצאה עצמית; 'משק כנפי הציפור' בהוצאת פיוטית; 'בראייה אוניברסלית' בהוצאת מדיה 10 ; 'חוות המורים' בדפוס וממתינות 'סונטות אור' ועוד. השתתפה בפסטיבלי שירה ברומניה ובאיטליה ביוזמתה של המשוררת שושנה ויג.

אי בודד


א תה אחד

י חיד ומיוחד

ב ורא בפנימיותך

ו מבריא עצמיותך

ד בק בעצמותך

ד ובר אמת מעמקותך


כאן מוכנה אתך

היות בבדידותך

כל אחד ועולמו

כל אחד וסולמו

כל אי ושלומו

אי בודד לכולמו

אי שלם ומאוחד לתושבי עולמו


מאי 2015מעיין הנעורים


"התנערו מכל השלילה בכל רגע ושעה

רוו נחת מעצמכם היו ברגיעה

חיו בהתמדה ומסירות בשליחותכם הרוחנית

חדשו כוונותיכם הכנות פרצו מגדר התבנית


יישמו היכולות הרוחניות ושליחותכם

העשירו ודייקו בהבעת כוונותיכם

בצעו כל הנדרש מעצם היותכם

היו נכונים להגשמת כל צווי קריאתכם


מעיין הנעורים מצוי בתוככם

מתחדש כל העת בעצם התעוררותכם

מהווה התמרה אמתית בנשמתכם

הוא המפתח להתפתחות תודעתכם


הגברת האהבה בפנימיותכם

התודעה משתקפת ממש בגופכם

המעיין מצוי ונובע בכם

הוא פרי דרך חשיבתכם

כל המפעפע במוחכם

המתנהל בראשכם

מחשבות מילים דיאלוגים שלכם

המה המנביטים חוצה פירותיכם


אתם ישויות אלוהיות ללא גבולות

על כן גילכם ללא מגבלות

תודעה גבוהה ורחבה בשלכם החיות

מגבירה השובבות מובילה לנצחיות


מעיין הנעורים מנציח שלכם ההוויה

התאחדו עמו זו שלכם החוויה

היו עם האור האלוהי הנובע בכם

היו המסטרים המאירים לאחרים ולכם


הגבירו האור בכל תאיכם

חיו את ועם האמת החקוקה בלבכם

היו טהורים ונקיים בכל ערוצי מחשבותיכם

מעיין הנעורים מצוי בשכלכם ובלבכם


עם הזמן תחושו בתוצאות

היו נכונים לראות כל הבאות

כי תקצרו שלכם התבואות

נעורים נצחיים בכם בשלכם המבואות"

יוני 2020
אכזבה


הן הבטחת

אותי הכזבת

חלומי שברת

את לבי כיווצת

מתכנסת בתוכי מהרהרת

על גישתך מערערת

את פני מליטה

בפנימיותי מביטה


חובקת מערומי הנשמה

נפרדת ממחשבה עלומה

וממי שהערים עלי

היה שלום ואל תשוב אלי

לא במחשבה אקראית

או פגישה מקרית

לא מגלגול קודם

או צעד מתקדם

היה שלום ולך לך

לך המשך בדרכך

מלא ייעודך

ואני את ייעודי בלעדיך

זה העכשווי לי ולך

לֵךְ לֱךָ לדרכך


יוני 201741 צפיות0 תגובות

פוסטים אחרונים

הצג הכול
bottom of page