top of page

תחרות שירה עברית בנושא "חלון ההזדמנויות בין גלי הקורונה"| עמותת "יקום תרבות"קול קורא

להגשת שירים לפרס עמותת "יקום תרבות" בנושא "חלון הזדמנויות בין גלי הקורונה"עמותת “יקום תרבות” מכריזה על תחרות שירה בעברית

בנושא ״חלון ההזדמנויות בין גלי הקורונה״

כותבים מוזמנים בזאת להשתתף בתחרות, ולהגיש שירים שטרם פורסמו, רצוי חדשים שנכתבו במיוחד לתחרות.

יתקבלו עד שני שירים למגיש, כל שיר עד 20 שורות.

את השירים יש להגיש עד ליום 30 ביוני למערכת “יקום תרבות” בדואל amnon.stupp@gmail.com

תוצאות התחרות תפורסמנה ביום 1 באוגוסט 2020.

הפרסים בתחרות:

לזוכה במקום הראשון 1500 שקל

לזוכה במקום השני 1000 שקל

לזוכה במקום השלישי 500 שקל

אנו מודים לתורמים על תמיכתם.שירים יש להגיש בקובץ בפורמט וורד או בפורמט PDF, ללא פרטים מזהים של הכותב כדי שהשירים יגיעו לשופטים בתחרות בעילום שם .

כמו כן יש לשלוח קובץ נפרד עם פרטי הכותב/ת ודרכי התקשרות עמו/ה, וויתור על זכויות יוצרים שיאפשר ליקום תרבות לפרסם את השירים לאחר התחרות בנוסח:

אני____ מצהיר/ה כי אני מגישה/ה את שיריי__________, ומאפשר/ת ל״יקום תרבות״ לפרסמם לאחר התחרות, ובלבד שיינתן לי קרדיט ככותב/ת. אני רשאי/ת לפרסם את השיר/ים בכל דרך שהיא לאחר התחרות. על החתום______

נא להקפיד על אי הפרת זכויות יוצרים, ועל המנעות מלשון הרע.


119 צפיות0 תגובות

פוסטים אחרונים

הצג הכול
bottom of page