top of page

פילון/ עַם עני ואביוןבינואר 1920, מאה שנים ויומיים ממועד חיבור שורות אלו, כתב הוגה דעות, שחתם את שמו בפסבדונים 'פילון', פיליטון למערכת עיתון ה'עברי' ובו השווה בין העם היהודי לגרמניה המובסת שלאחר מלחמת העולם הראשונה. הסיפא של הפיליטון הקצרצר שבו הצטער המחבר על מצבה הירוד של גרמניה מבחינה פוליטית וכלכלית הוא, שבדומה לעם היהודי לאורך הדורות, כך גם גרמניה המובסת שידעה ימי זוהר, מבקשת ב-1920 לשמור על קניינה הרוחני, שכן לדברי המחבר: 'רק עם נדכא וחלכה...מדבר על קניינים רוחניים'.


מלבד הזדהותו המרגשת של יהודי בן הגלות עם כאבה של גרמניה הגדולה והמובסת, מאלפת ההבחנה של המחבר האלמוני בין עם שיש לו פריבילגיה לעסוק בענייני טריטוריה ובטחון, לעם שמצבו כה ירוד עד כי הוא נאלץ להתבצר ולשמור, כצעד הישרדותי, על קנייניו הרוחניים, שידעו אי-שם בעבר ימי זוהר וגדולה.


מצורפת לפניכם הידיעה בגרסתה המקורית מעיתון 'העברי' שפורסמה ביום שישי 16.01.1920, עמ' 9.14 צפיותתגובה 1

פוסטים אחרונים

הצג הכול
bottom of page