top of page

אנתולוגיית תפילות אישיות, תשרי תשפ"א
למעלה מ-250 יוצרים נענו לקול הקורא בנושא תפילות אישיות והגישו במצטבר כ-380 יצירות ספרות, אמנות ומוסיקה. מערכת כתב העת 'קול ההמון' בחרה לפרסם יצירות שביטאו היטב תפילה אישית ושנמצאו בהן רעננות, מקוריות, חדשנות ונקודת מבט סובייקטיבית מובהקת. אנחנו מבקשים להודות למאות היוצרות והיוצרים שהגישו את יצירותיהם לעיון המערכת ומזמינים אותם להגיש יצירות נוספות לפרסומים השוטפים בכתב העת ובאנתולוגיות עתידיות.


לפי ההגדרה הלקסיקלית תפילה היא פנייה רשמית או ספונטנית לישות עליונה (אל או כל כוח אחר), שמתבצעת בדרך של הבעת משאלה, הודיה, בקשת תחינות ורחמים ו/או נאמרת בעל פה או מתוך הכתובים (ליטורגיה קאנונית) כחלק מריטואל דתי. תפילה יכולה להיאמר במסגרת ריטואל דתי רב משתתפים, באופן אישי ובכל פורמט אחר שבוחרים בו המתפללים.


תפילה אישית, בהיותה שונה מהטקסט הליטורגי הממוסד והמפוקח, מאפשרת למתפלל/ת חופש וגמישות שאינם קיימים בתפילות הקאנוניות. בעזרת תפילה אישית ניתן ללמוד על צורכיהם האקטואליים והסובייקטיביים של המתפללים, כתלות בזמן, במקום ובחברה.


בחירת מערכת 'קול ההמון' להפיק אנתולוגיה שעניינה תפילות אישיות מקורה ברצון חתרני (במידה מסוימת), שהוא לאפשר לכל אדם לבטא את צרכיו, להודות, לבקש ולהתחנן, בלא שיהיה כבול לנוסחאות ליטורגיות, להטיות מגדריות מסוימות, לנושאים שאינם רלוונטיים או לניסוחים מחייבים שאין הוא מאמין בהם. יתרונה המובהק של התפילה האישית הוא בכך שאין בה ראויים יותר וראויים פחות, ועל כן מבורכת היא בעינינו ומצאנו לנכון לייחד לה אנתולוגיה.


בברכת שנה טובה,


ד"ר ניקולא יוזגוף-אורבךקובץ אנתולוגיית תפילות אישיות להורדה ישירה (קובץ PDF)


אנתולוגית תפילות אישיות תשפא
.pdf
Download PDF • 2.13MB
1,121 צפיות0 תגובות

פוסטים אחרונים

הצג הכול
bottom of page