top of page
Fog and Nature

קוֹל קוֹרֵא מִתְחַלֵּף

קוֹל קוֹרֵא - רָמַת הַגּוֹלָן

אנתולוגיה בנושא רמת הגולן  

 

 

לרגל ציון 40 שנה לסיפוח רמת הגולן לישראל עם קידום חוק רמת הגולן בתאריך 14.12.1981, מערכת כתב העת 'קול ההמון' מזמינה יוצרים, חוקרים, מבקרים, צלמים, גאוגרפים ושאר בעלי עניין מכל רחבי הארץ והעולם לשלוח מסות, קטעי יומני מלחמה וזיכרונות, צילומים, ציורים, שירים, סיפורים, סיפורי ילדים ומאמרים (ארכיאולוגים, גאוגרפים, קלימטולוגיים, גאולוגיים, חברתיים, דמוגרפים ובתחומי מדעי הרוח) בנושא רמת הגולן     

כתב העת 'קול ההמון' מזמין יוצרים/ות מכל תחומי האמנות, הרוח, המדעים והחברה לשלוח יצירות וכתבי יד בנושאים: 

נופי רמת הגולן

רמת הגולן בין סוריה לישראל

הדרוזים ברמת הגולן

רמת הגולן מורשת

שטחי הגולן והמקרא 

ארכיאולוגיה של רמת הגולן 

רמת הגולן וציונות 

רמת הגולן ופוליטיקה (מימין ומשמאל)

'העם עם הגולן' - מעמדו ונראותו של חבל הגולן בתקשורת. 

ביקורים ותיירות בגולן

החיים ברמת הגולן (מיועד לתושבי רמת הגולן)

מערכת כתב העת מאפשרת  להגיש יצירות בעברית, באנגלית, ברוסית ובערבית   

אנו מזמינים יוצרים/ות וחוקרים לשלוח את כתבי היד ו/או יצירות  עד לתאריך 02.11.2021 לכתובת הדוא"ל: kolhehamon@gmail.com . כל היצירות שתתקבלנה במערכת תעבורנה שיפוט עיוור כפול, כמקובל בכתב העת.

הנחיות כלליות: יש להגיש לכל היותר עד שלוש יצירות (שירים, סיפורים, ציורים, צילומים וכיו"ב) ו/או מסה בת 3,000 מילים ומאמר בן 7,000 מילים בקובץ WORD בלבד. למסות ומאמרים (ניתן לצרף תרשימים וטבלאות).  כל ההגשות שמתקבלות בכתב העת חייבות לכלול תמונה עדכנית של בעל כתב היד/יצירה ופרטים אודותיו (3-4 שורות). 

הודעות על דחיית או קבלת היצירות וכתבי היד תתקבלנה במהלך השבוע הראשון של חודש  דצמבר.

רמת הגולן.jpg
bottom of page