Image by Jeremy Perkins

קוֹל קוֹרֵא מִתְחַלֵּף

קוֹל קוֹרֵא - תְּפִלּוֹת אִישִׁיּוֹת

אנתולוגיה ספרותית-אמנותית-מוסיקלית בנושא תפילות אישיות  

 

עם בוא חודש אלול, חודש הרחמים והסליחות, הסמוך לעשרת ימי התשובה, מערכת 'קול ההמון' מזמינה אתכם/ן לרענן את קורפוס התפילות של עמנו ולהציע תפילה אישית בלשונכם, במנותק מהליטורגיה הקאנונית, במנותק מסידורי התפילה וממחזורי הקינות והתחנונים המוכרים, ולחבר, לצייר ולנגן תפילה אישית, חשבון נפש אינדיבידואליות ותחינות סובייקטיביות בפני עצמכם, בפני קרוביכם, בפני אלוהיכם, בפני המדינה ובכלל.      

   

יוצרים/ות מתבקשים לשלוח ציורים, צילומים, קטעי אודיו, וידאו ארט ושירים וסיפורים בנושאים הבאים: 

תפילות ובקשות להצלחה

תפילות ובקשות לבריאות 

תפילות ובקשות למען העם והמולדת

תחינות ותפילות לרפואה שלמה ולהחלמה מהירה

תפילות ובקשות לשנה החדשה

תפילות ובקשות לשפע ולשגשוג

אנו מזמינים יוצרים/ות  מכל תחומי האמנות (ציור, שירה, סיפורת, מוסיקה, קליגרפיה, צילום, פיסול וכיו"ב) לשלוח עד 3 יצירות בנושא תפילות אישיות עד לתאריך 06.09.2020 לכתובת הדוא"ל: kolhehamon@gmail.com . כל היצירות שתתקבלנה במערכת תעבורנה שיפוט עיוור כפול, כמקובל בכתב העת.

הנחיות כלליות: כל היצירות הטקסטואליות תועברנה לעיון כקובץ WORD בכתב DAVID בגודל 12 וברווח שורה וחצי. שירים יש להגיש מנוקדים או בניקוד מנחה. מגבלת המילים לסיפורים קצרים היא עד 3,000 מילים. כל יוצר מתבקש לצרף בנפרד תמונה עדכנית בצירוף פרטים ביוגרפיים אודותיו. 

הודעות על דחיית או קבלת היצירות תתקבלנה במהלך חודש  ספטמבר.

הֵרָשְׁמוּ לִרְשִׁימַת הַתְּפוּצָה לְקַבָּלַת עִדְכּוּנִים

ועדת מומחים מקצועית

אודליה יהודין

מדיחה דגש

שושנה ויג

דמטרי גישפלינג צ'רנוב

עדינה בן חנן 

סאוסן מוסא - עורכת ספרות ערבית

חגית בת אליעזר

אמנה עריאן

מועצה אקדמית

ד"ר ניקולא יוזגוף אורבך 

ד"ר רתם לוז

ד"ר אנטון ברקובסקי

פרופ' אסיקה מרקס

ד"ר מרגו סטרומזה-אוזן

ד"ר שחר מרנין דיסטלפלד

פרופ' רוג'ר קפלן

ד"ר נורית צדרבוים

וויקסר בניית אתרי וויקס מתקדמים