top of page

קוֹל קוֹרֵא

קוֹל קוֹרֵא

"קול ההמון" הוא כתב עת מקוון לספרות, אמנות, הגות ותרבות. כתב העת מתעתד להגיע לכלל הקהלים והאוכלוסיות בחברה הישראלית ושואף להעניק במה מכובדת ואיכותית ליוצרים חדשים וותיקים כאחד. מטרתו הראשית של כתב העת כמשתמע משמו היא לבטא את קול ההמון ולחשוף את הגיוון והעושר הקיימים בספרותנו ובתרבותנו. שאיפתו של כתב העת היא לפעול לגילוים ולהנצחתם של קולות ההמון שלא נשמעו עד כה או שלא נשמעו כפי שראוי היה שישמעו, ולהשמיע לצד הקולות הקלאסיים והקאנונים גם קולות חדשים, נועזים, זרים ומשונים,  תוך חתירה מוצהרת לנורמליזציה של כלל הקולות הקיימים בתרבות העברית. "קול ההמון" מאמין שתרבות עם, חייבת להיווצר על ידי כלל העם ולהתעצב בידיו, בלשונו, בכליו, בדרך הבעתו ולפי השקפתו ותפיסתו את המציאות, ולא היא תנותק ממנו ותאבד אותו ואת זיקתו אליה.

מערכת כתב העת "קול ההמון" מקבלת לעיון יצירות ספרותיות, מסות והגות, יצירות אומנות, וידאו ארט ויצירות מוסיקליות. כל היצירות שמתקבלות בתיבת הדואר של המערכת נשלחות להערכה בידי מומחים ולעיתים גם נדרשות בעריכה ובהתאמה לפורמט של האתר, בתיאום עם היוצר. 

יוצרות ויוצרים  מוזמנים להגיש יצירות מקוריות, בשלב זה בלא מגבלה נושאית, לכתובת הדוא"ל:  kolhehamon@gmail.com

א. שירה וסיפורת:  ניתן לשלוח עד 5 שירים.  (יש להגיש מנוקדים או לפחות בניקוד חלקי) ; סיפורים קצרים – עד 4,000 מילים.

ב. יצירות אמנות : יש לשלוח יצירה עד שלוש יצירות. קבצי אמנות חזותית יוגשו בפורמט JPG ברזולוציה של 72 DPI, בגודל שלא יעלה על 1200X1200 pixel, ובגודל של לא יותר מ-1 מ״ב.

ג. וידאו ארט ויצירות מוסיקליות: קבצי וידאו יש להעלות לאתר שיתוף וידאו כגון Vimeo או Youtube. יש לצרף קישורים לצפייה בקבצים במסמך  או בגוף הדוא״ל.

ד. הגות, רשימות ביקורת ספרים וטורי דעה  ( 500-3,000 מילים).

Image by Gary Butterfield
bottom of page