top of page

כללי הגשה

"וּשְׁמַרְתֶּם אֶת חֻקֹּתַי וְאֶת מִשְׁפָּטַי..."

חרף קריאתה למהפכה עממית בספרות, מערכת כתב העת איננה מתחייבת לקבל כל כתב יד או יצירה המגיעים אליה. נהפוך הוא, שאיפת כתב העת היא לבטא מגוון שאין למוצאו בכתבי עת אחרים, להבליט ייחודיות שאינה ניכרת לעין או לאוזן בבמות אחרות. כוונת כתב העת היא  להציג זוויות אחרות ושונות לתופעות, תהליכים, רגשות וחוויות שמתרחשים בחברה, בטבע, ביקום, במחשבה ובחייו של האדם. משכך, יצירות שיש בהן באופן מובהק משום חזרה וחיקוי על סגנונות קיימים בלא כל ייחודיות, גילוי או הסתכלות מעניינת ומסקרנת על הקיום עשויות להידחות.

מערכת כתב העת "קול ההמון" מקבלת לעיון יצירות ספרותיות, מסות והגות, יצירות אומנות, וידאו ארט ויצירות מוסיקליות. כל היצירות תשלחנה להערכה בידי מומחים ולעיתים גם תידרשנה בעריכה ובהתאמה לפורמט של האתר, בתיאום עם היוצר.  זמן המתנה משוער לקבלת תשובה ממערכת כתב העת: עד שלושה שבועות. בחלוף זמן ההמתנה הנקוב, כתב העת יכול לאשר את פרסום היצירה, לדחותה או לפרסמה בכפוף לשינויים ולעריכה. חשוב להבהיר: מערכת כתב העת איננה מפרטת את נימוקיה לדחיית יצירה.

מאמרים, מסות וביקורות ספרים ותערוכות ישלחו לשיפוט אנונימי שיכלול אנשי אקדמיה ומעריכים בתחומים שבהם עוסקים כתבי היד. אפשר בהחלט כי כתב היד יוחזר למחברו לצורך תיקונים והגשה מחודשת.  זמן המתנה משוער לקבלת תשובה ממערכת כתב העת: עד חודש.

Image by elCarito

א. שירה וסיפורת:

ניתן לשלוח עד 5 שירים.  (יש להגיש מנוקדים או לפחות בניקוד חלקי)

סיפורים קצרים – עד 4,000 מילים.

מחזות – עד 10,000 מילים.

פרוזה – בהתאם ליצירה

ב. יצירות אמנות

יש לשלוח יצירה עד שלוש יצירות. קבצי אמנות חזותית יוגשו בפורמט JPG ברזולוציה של 72 DPI, בגודל שלא יעלה על 1200X1200 pixel, ובגודל של לא יותר מ-1 מ״ב.

ג. וידאו ארט ויצירות מוסיקליות

קבצי וידאו יש להעלות לאתר שיתוף וידאו כגון Vimeo או Youtube. יש לצרף קישורים לצפייה בקבצים במסמך  או בגוף הדוא״ל.

ד. הגות, רשימות ביקורת ומחשבות  500-3,000 מילים

ה. טורים קבועים

ביקורת גלריות ואמנות, טורי סאטירה, טורי תרבות, טור דעה אישית בענייני תרבות ואמנות יש לצרף כקובץ WORD ברווח שורה וחצי בגודל 12, גופן DAVID  עד 1,000 מילים.

כתובתו האלקטרונית של כתב העת למשלוח יצירות וכתבי יד היא: kolhehamon@gmail.com

bottom of page